1.  Inleiding
AP87 vindt de bescherming van uw privacy en veiligheid belangrijk en neemt passende maatregelen ter bescherming van uw privacy.
2.  Gegevensverwerking
Als u deze website bezoekt en iets bestelt of iets vraagt op deze website wordt u onder andere gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. AP87 gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
(a)  afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
(b)  informeren over AP87’s producten en activiteiten;
(c)  verstrekking van gegevens aan derden, indien noodzakelijk om hun werkzaamheden voor AP87 uit te kunnen voeren of op basis van wettelijke verplichtingen;
(d)  uw eventuele vragen te beantwoorden;
(e)  vastleggen van informatie (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.
 3.  Uw Rechten
U heeft het recht om de gegevens die AP87 van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u AP87 verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten per post aan: AP87, Anna Paulownastraat 87, 2518 BC Den Haag of per email: info@ap87.nl. Indien u geen marketing informatie over AP87 of haar producten wenst te ontvangen dan kunt u een email sturen aan info@ap87.nl
4.  Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.  U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.
5.  Beveiliging van persoonsgegevens
AP87 draagt zorg voor een passende mate en doelmatige vorm van beveiliging van persoonsgegevens.  AP87 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, maar aanvaardt geen aansprakelijk indien uw persoonsgegevens door niet geautoriseerde tussenkomst van derden.
6.  AP87 en overige websites
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. AP87 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van uw gegevens door deze partijen. Voor verdere informatie raden wij u aan om het privacy beleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te lezen.
7.  Wijzigingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyregeling.  
8.  Contact
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van AP87 dan kunt u contact met AP87 opnemen per email (info@ap87.nl) of per post (AP87, Anna Paulownastraat 87, 2518 BC  Den Haag).