De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan deze disclaimer en de privacy regeling.  Door deze site te bezoeken en/of te gebruiken worden de toepasselijkheid van deze disclaimer en de privacy regeling aanvaard.  De verkoop en levering van producten die door AP87 door middel van deze site of anderszins worden aangeboden zijn onderhevig aan de algemene leveringsvoorwaarden.
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van AP87. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AP87.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door AP87 met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. AP87 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.
 
De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AP87 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
AP87  is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden die gelinkt zijn met de website van AP87. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van AP87 (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.
AP87 aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten.